Aanmelding
Aanmelden voor een cursus of workshop geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier. Alle cursussen  en workshops zijn persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar. Bij vrijwel iedere cursus of workshop geldt een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
Wie niet kan worden geplaatst ontvangt hiervan bericht.
Na ontvangst van uw inschrijving, wordt u voor de cursus of workshop ingedeeld en wordt uw lesmateriaal voorbereid. Dit behoort tot de algemene voorwaarden van de naaicursus. VOL=VOL.

Naailessen
Inschrijven gebeurd door middel van het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website.
Het maandelijkse bedrag wordt per automatische incasso afgeschreven o.v.v. naam, soort cursus (2 of 4 uurtjes) en 1 of 2 keer per maand. Bij een mislukte afboeking of niet voldane betaling wordt een herinnering gestuurd.
Gemiste dagen kunnen niet worden ingehaald. 
Vakanties van meer dan 1 week kunnen worden aangegeven, dit kan per email, via het lessenrooster en in de les.  

Bij vakanties langer dan 1 maand kun je voor een tijdelijke stop kiezen.
In geval dat het atelier dicht gaat voor een vakantieperiode, wordt dit verrekend en zal dit uiten in een verlaagd abonnement tarief voor de desbetreffende maand.
Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Uitschrijving dient schriftelijk per mail te worden aangevraagd.

Privé lessen
Afspraken voor privélessen kunnen worden afgezegd onder de volgende voorwaarden:
2 uur voor van te voren, de les kan worden ingehaald.
Korter dan 2 uur van te voren, de les kan niet worden ingehaald.

Betaling plicht betalen in 1 keer
Op welke manier u ook inschrijft, na inschrijving, bevestiging en/of start van de cursus verbindt u zich aan de Algemene Voorwaarden op deze pagina’s. U gaat de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld. Alle betalingen dienen vóór begin van de les/ lesperiode te worden voldaan via IDEAL overschrijving of contant.

Betalingen meer dan 2 termijnen
Betalingen voor meer dan 2 termijnen  gaan via het inschrijfformulier en met IDEAL betaald u het eerste termijn. Alle volgende betalingen gaan via automatische incasso. Hiervoor hoeft u verder niks te doen. U ontvangt van ons een  en bevestiging na inschrijving.
U kunt voor de cursus naaien en patroontekenen in 1 keer, 2 of 3 termijnen betalen en modedesign binnen 4  of 5 termijnen.
Betaling geschiedt tijdens de duur van uw cursus.

Alle betalingsmogelijkheden
Momenteel kan een cursus op 3 manieren betaald worden:

  • Betaling vindt plaats via IDEAL, overschrijving  op het aanmeldformulier 1 or meer betaling termijnen. Eerste betaling via IDEAL en resterende betalingen  Via automatische incasso maar dan in 2 termijnen
  • Sofort banking (België) aanmeldformulier. 1 of meer betaling termijnen. Eerste betaling via IDEAL en resterende betalingen  Via automatische incasso maar dan in 2 termijnen
  • Mail met betaallink € 8 euro administratie kosten  op het aanmeldformulier. 1 of meer betaling termijnen. U ontvangt een digitale mail met betaallink voor eenmalige betaling of meer dan 2 termijnen. dan geeft u geen automatische incasso af.
  • Op verzoek is maatwerk  of contant betaling mogelijk om aan de betalingsverplichting te voldoen.
Cursus periode voor naaien en of patroontekenen is 13 weken exclusief vakanties van het Mobiele atelier
Cursusperiode van Modedesign = 25 weken exclusief vakanties van het Mobiele atelier
 

Wachtlijst
U kunt zich al vroegtijdig inschrijven voor nog te starten cursussen. U kunt hierover naar de nieuwe startdatum informeren.
Als u zich inschrijft voor een nieuwe naaicursus wordt u direct op de eerstvolgende cursisten lijst geplaatst.

Minderjarige cursisten
Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig.
Uw inschrijving is geldig na ontvangst van u inschrijfformulier. Door het insturen/afgeven van een inschrijfformulier, gaat u als ouder de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

Plaatsing en indeling
Na ontvangst van uw inschrijving wordt u voor de cursus ingedeeld en wordt uw lesmateriaal voorbereid.
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Wij adviseren u daarom om zo snel mogelijk in te schrijven.
Alle inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
De voorrangsvolgorde voor het plaatsen van deelnemers is als volgt:
1. Cursisten of bestaande cursisten die reeds op de wachtlijst staan..
2. Nieuwe cursisten

Aanvullende voorwaarden
De lesdata worden in overleg met de docent vastgesteld.
Indien de deelnemer niet aanwezig is op de afgesproken les datum en -tijd, dan wordt deze les als gevolgd beschouwd. Als de les niet doorgaat i.v.m. ziekte van de docent, dan wordt deze les ingehaald.

Instromen
Dit kan in het algemeen bij voldoende plek en bij instroom lessen.  Zoals open atelier en de naailes voor kinderen.
Bij alle cursussen geldt VOL=VOL.

Geldigheidsduur en cursusperiode 
Cursussen hebben vanaf het moment van inschrijving en start een geldigheidsduur. Dit hebben wij zodat nieuwe cursisten tijdig kunnen instromen zonder eeuwig op de wachtlijst te staan.
Voor een cursus naaien en of patroontekenen van 10 weken. Bij niet ingehaalde lessen  en vakanties komt er maximaal 3 weken extra bij. Overgebleven lessen die binnen deze periode niet zijn ingehaald, komen te vervallen.

Voor een cursus Mode Design is de cursus periode 20 weken. Bij niet ingehaalde lessen komen er maximaal 5 weken bij. Overgebleven lessen die binnen deze periode niet zijn ingehaald, komen te vervallen.
De cursus periode is exclusief vakantiedagen en afgelaste lessen van het Mobiele Atelier. Gemiste lessen  dienen in deze weken afgerond te zijn en kunnen na de cursus periode niet meer ingehaald worden. Het is na een hervatting van een cursus niet meer mogelijk om gemiste lessen in te halen. Tenzij deze lessen door ons worden afgelast. Bij wegblijven zonder dit aan te geven is het ook niet meer mogelijk om buiten je cursusperiode gemiste lessen in te halen.

Inhalen van gemiste lessen
Het inhalen van lessen is onder voorbehoud van de beschikbare plek in de desbetreffende les. Je kan je via email en gewenste dag en datum opgeven. Bij niet nagekomen afspraak voor een inhaal-les, komt de les te vervallen. 

Tussentijds stoppen en later uw cursus hervatten
Als een cursist door omstandigheden tijdelijk niet aan de cursussen kan deelnemen dient dit tijdig of indien al bekend voorafgaand aan de cursus kenbaar te worden gemaakt. Langer dan je cursus periode aan lessen deel te nemen beperkt het aantal cursisten dat wilt starten. Daarom zitten hier kosten aan verbonden. De kosten voor het vervolgen van een cursus na een stop bedraagt 55 euro. Voor naaien of patroontekenen en 85 euro voor de combinatie cursus. Na betaling wordt er in overleg  vervolg een startdatum afgesproken. Een cursus hervatten is mogelijk tot 6 maanden na uw stop. Na deze periode is het niet meer mogelijk om een cursus te hervatten. Voor meer informatie hierover, lees dan de algemene voorwaarden of neem contact met ons op! Na stoppen en hervatten van een cursus wordt je ingedeeld voor je resterende lessen en is het niet meer mogelijk om gemiste lessen in te halen.

Afmelden voor een les
U dient  zich tijdig voor een les af te melden.  Het niet (tijdig) afmelden voor een les zorgt voor veel rommeligheid. U dient zich zo ruim mogelijk van te voren af te melden. Bij overmacht 2 uur van te voren. Afmelden kan via de info@mobieleatelier.nl. Niet (tijdig) afgemelde lessen kunnen niet worden ingehaald. Voor niet ingehaalde lessen restitutie of vergoeding niet mogelijk.

Tarieven (het cursusgeld)
De tarieven voor onze activiteiten zijn terug te vinden op onze website. De tarieven worden altijd benoemd met 21% BTW.

Achterstallige betalingen
Bij achterstallige betaling zal er een week na het verstrijken van de termijn datum een 1e herinnering worden verstuurd.
Indien er na 7 dagen nog steeds niet is betaald, wordt een 1ste aanmaning verstuurd, en dan volgt overdracht aan de incasso bureau DAS.
Alle door Mobiele Atelier gemaakte kosten van dit proces zullen aan de cursist in rekening worden gebracht.
Ook zal, na overdracht aan de deurwaarder. De deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat dit u ontslaat van uw betalingsverplichting.

Feestdagen/ vakantie
Op officiële feestdagen  en vakanties is het atelier gesloten. Vakantiedagen worden altijd in overleg met cursisten aangepast. Lessen die op die dagen vallen mogen worden altijd ingehaald.

Annulering
Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Mobiele Atelier besluiten de naaicursus te annuleren. Cursisten krijgen hierover tijdig een bericht.
Annulering door een cursist  kan tot 2 weken voor de start van de cursus.  Tot 2 weken voor aanvang van de cursus kan de cursus worden geannuleerd. Hiervoor wordt 25,- euro administratiekosten in rekening gebracht.
Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 25% in rekening gebracht .
Korter dan 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% in rekening gebracht.
Inschrijvingen zonder annulering nog deelname brengen wij 100% van de totale cursuskosten inclusief 25 euro administratiekosten in rekening.

Restitutie / Retraite
Restitutie van cursusgelden vindt als regel niet plaats.
Voor cursussen geldt dat schriftelijk gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd. Indien meer dan 10% van de lessen uitvalt (zonder vervangende lessen).
Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.

Inhalen en tijdelijke stop
1. In totaal kunt u 3 gemiste lessen die u niet heeft kunnen bijwonen op andere lesdagen binnen je cursus periode van 3 maanden in halen.

2. In totaal kunnen 2 gemiste lessen die niet in de cursusperiode van 3 maanden zijn ingehaald aan de cursus worden geplakt, dit is voor 2 achtereenvolgende weken. 

3. In geval van vakanties van deelnemer kunt u regel 1 en 2 gezamenlijk toepassen. U dient dit door te geven door een email te sturen naar hallo@mobieleatelier.nl

4. Gemiste lessen die niet ingehaald kunnen worden komen te vervallen.

5. Achtereenvolgende gemiste lessen, zonder communicatie vallen onder de regels van een tijdelijke stop. Zie algemene voorwaarden.

6. Cursisten die na een tijdelijke stop de cursus willen hervatten worden opnieuw ingedeeld, hier zitten kosten aan verbonden.

Verzetten cursus startdatum
1. Indien u door omstandigheden niet op het geplande datum kunt starten dient u minstens 2 weken voor aanvang hierover contact met ons op te nemen. Bij tijdige berichtgeving is het mogelijk de startdatum kosteloos te verzetten. 

2. Verzetten van de startdatum is totaal 1 x mogelijk.

3. Verzette cursussen kunnen tot  6 maanden na het oorspronkelijke startdata gestart worden. Na 6 maanden komt de cursus geheel te vervallen. Restitutie is niet mogelijk.

Tijdelijke stop en hervatten cursus
1. Als een cursist door omstandigheden tijdelijk niet aan de cursussen kan deelnemen dient dit tijdig of indien al bekend voorafgaand aan de cursus kenbaar te worden gemaakt. Langer over je cursus doen beperkt het aantal cursisten dat wilt starten. Daarom zitten hier kosten aan verbonden.

2. Een cursus hervatten is mogelijk tot 6 maanden na uw tijdelijke stop. Na 6 maanden komt uw cursus te vervallen, en is het niet meer mogelijk om de cursus te hervatten.

3. Opnieuw ingedeeld worden en hervatten van uw cursus bedraagt € 99,-

4. Inhalen van gemiste lessen na een tijdelijke stop is niet mogelijk.

Wijzigingen in de programmering
Mobiele Atelier behoudt zich te allen tijde het recht voor om:
Een activiteit te annuleren als er onvoldoende belangstelling voor is.
Door Mobiele Atelier noodzakelijk geachte programma wijzigingen aan te brengen.
Andere docenten in te schakelen dan die in het programma staan vermeld. Afmelden/ ziek melden.
U kunt 24 uur voorafgaand aan een cursus ziek melden.

Aansprakelijkheid
Mobiele Atelier is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten.
Mobiele Atelier is niet aansprakelijk voor ongelukken door verkeerd gebruik van apparaten en machines.