Registration
Registration for a course or workshop is done by filling in a registration form. All courses and workshops are personal, so not transferable. There is a maximum number of participants for almost every course or workshop. Applications are handled in order of receipt.
Those who cannot be placed will be notified.
After receiving your registration, you will be assigned to the course or workshop and your teaching materials will be prepared. This is part of the general conditions of the sewing course. FULL IS FULL.

Sewing lessons
Registration is done by submitting a fully completed registration form via the website.
The monthly amount is debited by direct debit stating name, type of course (2 or 4 hours) and once or twice a month. A reminder is sent in the event of a failed debit or payment not made.
Missed days cannot be made up.
Holidays of more than 1 week can be indicated, this can be done by email, via the timetable and in class.

You can opt for a temporary stop for holidays longer than 1 month.
In the event that the studio closes for a holiday period, this will be settled and this will be reflected in a reduced subscription rate for the relevant month.
We use a notice period of 1 month. Deregistration must be requested in writing by e-mail.

Private lessons
Appointments for private lessons can be canceled under the following conditions:
2 hours in advance, the lesson can be made up.
Less than 2 hours in advance, the lesson cannot be made up.

Payment duty pay at once
In whatever way you register, after registration, confirmation and / or start of the course, you agree to the General Terms and Conditions on these pages. You are obliged to pay the full course fee. All payments must be made before the start of the class / class period by IDEAL bank transfer or cash.

Payments more than 2 installments
Payments for more than 2 installments go through the registration form and with IDEAL you pay the first installment. All subsequent payments are made by direct debit. You do not need to do anything else for this. You will receive a confirmation from us after registration.
You can pay for the sewing and pattern drawing course in 1 go, 2 or 3 installments and fashion design within 4 or 5 installments.
Payment is made for the duration of your course

All Payment Options

Currently, a course can be paid in 3 ways:

 • Payment takes place via IDEAL, bank transfer to the registration form 1 or more payment terms.First payment via IDEAL and remaining payments Via direct debit but in 2 installments
 • Sofort banking (Belgium) registration form. 1 or more payment terms. First payment via IDEAL and remaining payments Via direct debit but in 2 installments
 • Mail with payment link € 8 administration costs on the registration form. 1 or more payment terms. You will receive a digital email with a payment link for one-off payment or more than 2 installments. then you do not issue a direct debit.
 • On request, customization or cash payment is possible to meet the payment obligation.

Course period for sewing and / or pattern
drawing is 13 weeks excluding holidays of the Mobile workshop. Course period of Modedesign = 25 weeks excluding holidays of the Mobile workshop

 

Waiting list
You can register early for courses yet to be started. You can inquire about the new start date about this.
If you register for a new sewing course, you will immediately be placed on the next student list.

Minors
Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betaling plichtig.
Uw inschrijving is geldig na ontvangst van u inschrijfformulier. Door het insturen/afgeven van een inschrijfformulier, gaat u als ouder de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

Plaatsing en indeling
Na ontvangst van u inschrijving wordt u voor de cursus ingedeeld en wordt uw lesmateriaal voorbereid.
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Wij adviseren u daarom om zo snel mogelijk in te schrijven.
Alle inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
De voorrangsvolgorde voor het plaatsen van deelnemers is als volgt:
1. Cursisten of bestaande cursisten die reeds op de wachtlijst staan..
2. Nieuwe cursisten

Aanvullende voorwaarden
De les data worden in overleg met de docent vastgesteld.
Indien de deelnemer niet aanwezig is op de afgesproken les datum en -tijd, dan wordt deze les als gevolgd beschouwd. Als de les niet doorgaat i.v.m. ziekte van de docent, dan wordt deze les ingehaald.

Instromen
Dit kan in het algemeen bij voldoende plek en bij instroom lessen.  Zoals open atelier en de naailes voor kinderen.
Bij alle cursussen geldt VOL=VOL.

Geldigheidsduur en cursus periode 
Cursussen hebben vanaf het moment van inschrijving en start een geldigheidsduur. Dit hebben wij zodat nieuwe cursisten tijdig kunnen instromen zonder eeuwig op de wachtlijst te staan.
Voor een cursus naaien en of patroontekenen van 10 weken. Bij niet ingehaalde lessen  en vakanties komt er maximaal 3 weken extra bij. Overgebleven lessen die binnen deze periode niet zijn ingehaald, komen te vervallen.

Voor een cursus Modedesign is de cursus periode 20 weken. Bij niet ingehaalde lessen komen er maximaal 5 weken bij. Overgebleven lessen die binnen deze periode niet zijn ingehaald, komen te vervallen.
De cursus periode is exclusief vakantiedagen en afgelaste lessen van het Mobiele Atelier. Gemiste lessen  dienen in deze weken afgerond te zijn en kunnen na de cursus periode niet meer ingehaald worden. Het is na een hervatting van een cursus niet meer mogelijk om gemiste lessen in te halen. Tenzij deze lessen door ons worden afgelast. Bij wegblijven zonder dit aan te geven is het ook niet meer mogelijk om buiten je cursusperiode gemiste lessen in te halen.

Inhalen van gemiste lessen

Het inhalen van lessen is onder voorbehoud van de beschikbare plek in de desbetreffende les. Je kan je via email en gewenste dag en datum opgeven. Bij niet nagekomen afspraak voor een inhaal-les, komt de les te vervallen. 

Tussentijds stoppen en later uw cursus hervatten

Als een cursist door omstandigheden tijdelijk niet aan de cursussen kan deelnemen dient dit tijdig of indien al bekend voorafgaand aan de cursus kenbaar te worden gemaakt. Langer dan je cursus periode aan lessen deel te nemen beperkt het aantal cursisten dat wilt starten. Daarom zitten hier kosten aan verbonden. De kosten voor het vervolgen van een cursus na een stop bedraagt 55 euro. Voor naaien of patroontekenen en 85 euro voor de combinatie cursus. Na betaling wordt er in overleg  vervolg een start datum afgesproken. Een cursus hervatten is mogelijk tot 6 maanden na uw stop. Na deze periode is het niet meer mogelijk om een cursus te hervatten. Voor meer informatie hierover, lees dan de algemene voorwaarden of neem contact met ons op! Na stoppen en hervatten van een cursus wordt je ingedeeld voor je resterende lessen en is het niet meer mogelijk om gemiste lessen in te halen.

Afmelden voor een les

U dient  zich tijdig voor een les af te melden.  Het niet (tijdig) afmelden voor een les zorgt voor veel rommeligheid. U dient zich zo ruim mogelijk van te voren af te melden. Bij overmacht 2 uur van te voren. Afmelden kan via de info@mobieleatelier.nl. Niet (tijdig) afgemelde lessen kunnen niet worden ingehaald. Voor niet ingehaalde lessen restitutie of vergoeding niet mogelijk.

Tarieven (het cursusgeld)

De tarieven voor onze activiteiten zijn terug te vinden op onze website. De tarieven worden altijd benoemd met 21% BTW.

Achterstallige betalingen
Bij achterstallige betaling zal er een week na het verstrijken van de termijn datum een 1e herinnering worden verstuurd.
Indien er na 7 dagen nog steeds niet is betaald, wordt een 1ste aanmaning verstuurd, en dan volgt overdracht aan de incasso bureau DAS.
Alle door Mobiele Atelier gemaakte kosten van dit proces zullen aan de cursist in rekening worden gebracht.
Ook zal, na overdracht aan de deurwaarder. De deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat dit u ontslaat van uw betalingsverplichting.

Feestdagen/ vakantie
Op officiële feestdagen  en vakanties is het atelier gesloten. Vakantiedagen worden altijd in overleg met cursisten aangepast. Lessen die op die dagen vallen mogen worden altijd ingehaald.

Annulering
Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Mobiele Atelier besluiten de naaicursus te annuleren. Cursisten krijgen hierover tijdig een bericht.
Annulering door een cursist  kan tot 2 weken voor de start van de cursus.  Tot 2 weken voor aanvang van de cursus kan de cursus worden geannuleerd. Hiervoor wordt 25,- euro administratie kosten in rekening gebracht.
Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 25% in rekening gebracht .
Korter dan 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% in rekening gebracht.
Inschrijvingen zonder annulering nog deelname brengen wij 100% van de totale cursus kosten inclusief 25 euro administratie kosten in rekening.

Restitutie / Retraite
Restitutie van cursusgelden vindt als regel niet plaats.
Voor cursussen geldt dat schriftelijk gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd. Indien meer dan 10% van de lessen uitvalt (zonder vervangende lessen).
Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.

Inhalen en tijdelijke stop

 1. In totaal kunt u 3 gemiste lessen die u niet heeft kunnen bijwonen op andere lesdagen binnen je cursus periode van 3 maanden in halen.
 2. In totaal kunnen 2 gemiste lessen die niet in de cursusperiode van 3 maanden zijn ingehaald aan de cursus worden geplakt, dit is voor 2 achtereenvolgende weken. 
 3. In geval van vakanties van deelnemer kunt u regel 1 en 2 gezamenlijk toepassen. U dient dit door te geven door een email te sturen naar hallo@mobieleatelier.nl
 4. Gemiste lessen die niet ingehaald kunnen worden komen te vervallen.
 5. 3 achtereenvolgende gemiste lessen, zonder communicatie vallen onder de regels van een tijdelijke stop. Zie algemene voorwaarden.
 6. Cursisten die na een tijdelijke stop de cursus willen hervatten worden opnieuw ingedeeld, hier zitten kosten aan verbonden.

Verzetten cursus startdatum

 1. Indien u door omstandigheden niet op het geplande datum kunt starten dient u minstens 2 weken voor aanvang hierover contact met ons op te nemen. Bij tijdige berichtgeving is het mogelijk de startdatum kosteloos te verzetten. 
 2. Verzetten van de startdatum is totaal 1 x mogelijk.
 3. Verzette cursussen kunnen tot  6 maanden na het oorspronkelijke startdata gestart worden. Na 6 maanden komt de cursus geheel te vervallen. Restitutie is niet mogelijk.

Tijdelijke stop en hervatten cursus

 1. Als een cursist door omstandigheden tijdelijk niet aan de cursussen kan deelnemen dient dit tijdig of indien al bekend voorafgaand aan de cursus kenbaar te worden gemaakt. Langer over je cursus doen beperkt het aantal cursisten dat wilt starten. Daarom zitten hier kosten aan verbonden.
 2. Een cursus hervatten is mogelijk tot 6 maanden na uw tijdelijke stop. Na 6 maanden komt uw cursus te vervallen, en is het niet meer mogelijk om de cursus te hervatten.
 3. Opnieuw ingedeeld worden en hervatten van uw cursus bedraagt € 99,-
 4.  Inhalen van gemiste lessen na een tijdelijke stop is niet mogelijk.

Wijzigingen in de programmering
Mobiele Atelier behoudt zich te allen tijde het recht voor om:
Een activiteit te annuleren als er onvoldoende belangstelling voor is.
Door Mobiele Atelier noodzakelijk geachte programma wijzigingen aan te brengen.
Andere docenten in te schakelen dan die in het programma staan vermeld. Afmelden/ ziek melden.
U kunt 24 uur voorafgaand aan een cursus ziek melden.

Aansprakelijkheid
Mobiele Atelier is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten.
Mobiele Atelier is niet aansprakelijk voor ongelukken door verkeerd gebruik van apparaten en machines.